To Join Mission Narendra Modi For PM, Please give a miss call to - 080 - 67166886

NaMo Brigade Launch Event – Address By Shri Padmaprasad Hegde

2 Responses to “NaMo Brigade Launch Event – Address By Shri Padmaprasad Hegde”

  1. ಬಾಲಾಜಿ says:

    ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.ಆದರೂ ನೀವು ಅಂದು ಆಂಗ್ಲ ಬಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾನಾಡಿದಿರಿ.ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾನಾಡಿ.ನನಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಬಾಷೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾನಾಡಬಲ್ಲೆ, ನನ್ನೊಡನೆ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಾ ಮೋದಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.

  2. Anand says:

    Jai ho modi….

Leave a Reply